Verblijfsvoorwaarden

Verblijfsvoorwaarden

 1. Verplichte stilte op de camping vanaf 22.00 uur.
 2. Geen autoverkeer meer op de camping na 22.00 uur. Na 22.00 uur op de parkeerplaats.
 3. Gelieve de site de sanitaire installaties netjes te houden.
 4. Douches zijn gesloten vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur.
 5. Geen vuur op de grond, geen vuurpot (enkel vrijstaande barbecue).
 6. Honden moeten aangelijnd zijn, hondenbezitters moeten de hondenpoep altijd en overal opkuisen, de lengte van de lijn is zodanig dat het dier geen toegang tot de andere standplaatsen heeft.
 7. Afval moet in zwarte, gesloten vuilniszakken zijn, in geen geval in kleine open boodschappentassen (geen afval op de grond). Sorteren PMC en glazen verplicht.
 8. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek maximum om 12 uur.
 9. Normaal stopcontact, verlenging 20 meter aanbevolen.

Bedankt en prettig verblijf

Rules : the essentials

 1. Compulsory silence on the campsite from 10 pm.
 2. No more car traffic on the campsite after 10 pm. After 10 pm in the parking lot.
 3. Respect for cleanliness in the campsite and sanitary facilities.
 4. Showers are closed from 12 pm to 4 pm.
 5. No fire on the ground, no brazier (standing barbecue only).
 6. Keep dogs on a leash, collect their droppings, the length of the leash will be such that the animal cannot access the neighboring plot.
 7. Waste must be in black, closed garbage bags, in no case in small open shopping bags (no waste on the ground). Sorting PMC and glasses mandatory.
 8. Arrival from 1 pm, departure at 12 pm maximum.
 9. Normal electrical outlet, extension 20 meters recommended.

Thank you and enjoy your stay