Verblijfsvoorwaarden

Verblijfsvoorwaarden

 1. Verplichte stilte op de camping vanaf 22.00 uur. Na 22.00 uur geen auto- of motorverkeer meer op de camping, gelieve na dit tijdstip te parkeren op de parkeerplaats.
 2. Respect voor netheid op de camping en sanitaire voorzieningen. Douches gesloten van 12.00 tot 16.00 uur.
 3. Geen vuur op de grond, geen vuurpot (alleen staande barbecue toegestaan, behalve om droogte tegen te gaan)
 4. Houd honden aangelijnd, ruim hun uitwerpselen op. De lengte van de lijn of ketting zal zodanig zijn dat het dier geen toegang heeft tot de aangrenzende locatie.
 5. Afval moet in gesloten vuilniszakken, (geen afval op de grond) Sorteren PMC en GLAZEN verplicht.
 6. Voor plaatsen tenten met elektriciteit absoluut zorgen voor een mannelijke blauwe Europese aansluiting, anders zult u niet in staat zijn om aan te sluiten. Een verlenging van minimaal 10 meter wordt aanbevolen.
 7. Aankomst vanaf 14.00 uur, vertrek uiterlijk 13.00 uur de volgende dag (april, mei, juni, september)
 8. Aankomst vanaf 13.00 uur, vertrek uiterlijk 12.00 uur de volgende dag (juli, augustus)
 9. Cafetaria open van 14u tot 18u in het laagseizoen en van 13u tot 20u in het hoogseizoen.

Bedankt en prettig verblijf

Rules : the essentials

 1. Obligatory silence in the campsite from 10 p.m. After 10 p.m. no more car or motorbike traffic in the campsite, please park after this time in the parking lot.
 2. Respect for cleanliness in the campsite and sanitary facilities. Showers closed from 12 p.m. to 4 p.m.
 3. No fire on the ground, no brazier (standing barbecue only allowed, except to stop drought)
 4. Keep dogs on a leash, pick up their droppings. The length of the leash or tether will be such that the animal cannot access the neighboring location.
 5. Waste must be in closed garbage bags, (no waste on the ground) Sorting PMC and GLASSES mandatory.
 6. For pitches tents with electricity absolutely provide a male blue European socket, otherwise you will not be able to connect. An extension of at least 10 meters is recommended.
 7. Arrival from 2 p.m., departure at 1 p.m. maximum the next day (April, May, June, September)
 8. Arrival from 1 p.m., departure at 12 p.m. maximum the next day (July, August)
 9. Cafeteria open from 2 p.m. to 6 p.m. in low season and from 1 p.m. to 8 p.m. in high season.

Thank you and enjoy your stay