Regels

Regels : de essentie

 1. Verplichte stilte op de camping vanaf 22.00 uur.
 2. Geen autoverkeer meer op de camping na 22.00 uur.
 3. Respect voor de schoonheid binnen de camping maar ook de sanitaire.
 4. Douches zijn gesloten vanaf 10.00 uur tot 14.00 uur (onderhoud).
 5. Geen vuur op de grond (enkel vrijstaande barbecue).
 6. Honden moeten aangelijnd zijn, verzamel hun uitwerpselen, de lengte van de lijn is zodanig dat het dier geen toegang tot de andere standplaatsen heeft.
 7. Afval moet in zwarte, gesloten vuilniszakken zijn, in geen geval in kleine open boodschappentassen (geen afval op de grond).
 8. Aankomst vanaf 12.00 uur.
 9. Vertrek maximum om 11 uur.

Bedankt en fijne verblijft

Rules : the essentials

 1. Compulsory silence on the campsite from 10 pm.
 2. No more car traffic on the campsite after 10 pm.
 3. Respect for cleanliness in the campsite and sanitary facilities.
 4. Showers are closed from 10 am to 2 pm (maintenance).
 5. No fire on the ground (standing barbecue only).
 6. Keep dogs on a leash, collect their droppings, the length of the leash will be such that the animal cannot access the neighboring plot.
 7. Waste must be in black, closed garbage bags, in no case in small open shopping bags (no waste on the ground).
 8. Arrival from noon.
 9. Departure at maximum 11 am. 

Thank you and enjoy your stay